´Oskar Kokoschka. Grafika.´ aneb když umělec chce a může být svobodný

15.10.2013 14:15

Konírna paláce Kinských – Praha 1

4. 10. 2013 – 5. 1. 2014

 

 

Byli jsme pozváni na nejnovější výstavu Národní galerie, na výstavu´Oskar Kokoschka. Grafika´, kterou pro příznivce grafiky připravila Národní galerie v Praze - Sbírka grafiky a kresby a umístila ji do Konírny paláce Kinských.  Výstavou  představujeme komorní, přesto reprezentativní průřez Kokoschkovy stále živé grafické tvorby, od počátečních ilustrací textů Karla Krause, poválečných zážitků z cest, až k pozdnímu dílu, serigrafiím doprovázejícím jeho dramatickou hru Comenius.

 

 • Odkaz Jana Amose Komenského, Orbis Pictus - Svět v obrazech, inspiroval Kokoschku od dětství a dokládá mimo jiného jeho úzký vztah k Čechám, vztah podpořený jeho zkušenostmi z pražského exilu v letech 1934-1938 a jeho vlastní ženou. V pozdní tvorbě Kokoschka definitivně propojil vzrušení z bezprostředního všedního pohledu s dramatem kulturní historie Evropy, a s maximálním úsilím je předával.
 • „Umělec se nesmí nikdy vázat. Já byl vždycky svobodný,“ řekl Oskar Kokoschka  v dokumentu Bavorského rozhlasu v roce 1966. Vždy solitér a přesto spolutvůrce expresionistického uměleckého hnutí, jeden ze zakladatelů moderního světového umění, byl své devíze věrný celý život.

Kdo byl Oskar Kokoschka?

Oskar Kokoschka [kokoška] byl rakouský malíř,
 ilustrátor a grafik,
kromě toho ale i spisovatel a autor divadelních her.
 

Oskar Kokochka byl humanistou, silnou osobností, který hledal základy pobytu člověka a společenství na zemi. Proto odkazuje ve svém díle ke kořenům humanismu, k Řecku jako kolébce civilizace. Jeho dílo je syntézou, konstantní v síle projevu. Vervní kresba, drsná estetika, ostré komentáře v díle Oskara Kokoschky jsou trvalé, stále vzrušující.

 • Národní galerie v Praze vlastní ve svých sbírkách vedle sedmi Kokoschkových maleb také přes 160 grafických děl. Jak je možné, že je jeho tvorba v české sbírce tak bohatě zastoupena? Olda Palkovská, manželka Oskara Kokoschky, se kterou se seznámil v době svého českého exilu roku 1934, darovala po jeho smrti část grafické pozůstalosti české státní sbírce.
 • Dar jsme představili na poslední výstavě Oskara Kokoschky v roce 1991 v Národní galerii .
 • Stejně tak právník a sběratel umění Dr. Palkovský, mimo jiné autor první monografie o českém umělci Maxi Švabinském, nabídl již v roce 1978 řadu grafik Oskara Kokoschky Národní galerii v Praze. Díky jejich odkazu a také státním nákupům Kokoschkova grafického díla v roce 1965 můžeme na tomto místě představit reprezentativní průřez celou jeho grafickou tvorbou, od roku 1913 až do jeho smrti 1980.

Oskar Kokoschka byl velký pacifista, malíř, kreslíř, dramatik, básník, esejista. Grafika, zejména litografie má v jeho díle výrazné postavení od rané tvorby, v souvislosti s ilustracemi vlastních textů, v cyklu Snící chlapci (1906–1908).

 

 • Od samého počátku své tvorby hájil Oskar Kokoschka konsistentní "program“. Nejlepší ukázkou takového přístupu je grafická práce vzniklá brzy po první světové válce a nazvaná Variace na jedno téma nebo Koncert. Podobizna ženy naslouchající hudbě, systematicky provedená v několika obměnách, vedla ke Kokoschkovým pozdějším portrétům londýnského nebo švýcarského období.

 Oskar Kokoschka – velký pacifista

 • Vídeňský umělec našel roku 1934 exil v Praze
 • Po čtyřech letech emigroval do Anglie
 • Roku 1953 se trvale usadil ve Švýcarsku
 • Celý život se věnoval také ilustraci, často alegoricky komentují politickou situaci
 • Od padesátých let 20. století pak převáděl ve větším měřítku do litografie kresby z cest – „městské scenerie“ a motivy kulturní krajiny Řecka (Vyznání Heladě, 1961). Bezprostředně zachycené situace vydával  v podobě litografických alb (Hamburk, 1961; Manhattan, 1966 ad.)
 • Idea cesty prostupuje celým jeho pozdním dílem

autorka a kurátorka výstavy:  Eva Bendová

   

 

 

  Doprovodné programy

 • 29. 10. 2013: úterý  16.30 hodin

Oskar Kokoschka a Jan Amos Komenský
Komentovaná prohlídka výstavy pro pedagogy s Evou Bendovou

 

Seznámíme se s tvorbou Oskara Kokoschky,

jeho vztahem k zakladatelské osobnosti pedagogiky Komenskému a jejich „světem v obrazech.“

Budeme inspirováni k návštěvě výstavy se svou třídou.

Odborný výklad pro pedagogy všech typů škol

spojený s aktivním představením části vzdělávacího programu pro školy.

Cena: vstup i prohlídka zdarma

Doba trvání: 60–90 minut  
Místo setkání: u pokladny

 Rezervace: nutná

 

 • 17. 11. 2013: neděle 16.00 hodin
   „Umělec se nesmí nikdy vázat!“ Síla a přesvědčivost grafického umění Oskara Kokoschky a jeho vztah k Čechám.
  Komentovaná kurátorská prohlídka výstavy v Konírně paláce Kinských s Evou Bendovou

Cena:  prohlídka zdarma k platné vstupence

Doba trvání: 60 minut

Místo setkání: u pokladny

 

 • 3. 12. 2013: úterý  16.30 hodin
  Gesto, křivost, hysterie.
 • Oskar Kokoschka v kontextu expresivních tendencí umění 20. století.

Komentovaná prohlídka nejen díla Oskara Kokoschky v expozici evropského umění Sbírky moderního a současného umění, Veletržní palác, 1. patro, s. PhDr. Václavem Hájkem, Ph.D.

Cena: základní 80 Kč, snížená 50 Kč (zahrnuje vstupné a poplatek za odborný výklad) 

Doba trvání: 45 – 60 minut

Místo setkání: pokladny v přízemí Veletržního paláce

 

Palác Kinských – Konírna paláce Kinských
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1

Vstupné:

základní: 50 Kč
snížené: 30 Kč
rodinné: 70 Kč
školní skupina: 20 Kč/1 student

Hodnocení: 85 %

Partner NG: Neternity Group

Mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas, Prague Events Calendar, Anopress IT

Technologický partner: Samsung

Ing. Olga Koníčková (zpracovala na podkladě tiskové zprávy tiskové mluvčí, Evy Kolerusové)

Foto: autorka, Národní galerie