´Netušený prostor na pomezí krajiny a duše´ aneb krajina posedlá tmou?!

24.09.2013 11:09

´Netušený prostor na pomezí krajiny a duše´ aneb krajina posedlá tmou?!

 

Letohrádek Hvězda

20. 9. - 31. 10. 2013

 

Byli jsme pozváni 19. 9. 2013 na vernisáž výstavy, kterou připravil Památník národního písemnictví ve spolupráci s kurátorkou Petrou Patlejchovou.  Mottem výstavy je, zda si současný člověk připouští vliv krajiny na své vědomí? Je toho stále schopen anebo pod vlivem doby moderní už krajina vytratila? Máme potřebu souznít s přírodou?!

 

Co nám Václav Cílek prozradil?

Radostně jsme přivítali populárního Václava Cílka. Název výstavy byl totiž zvolen podle jeho knihy ´Krajiny vnitřní a vnější´, kde chápe krajinu vnitřní jako jakýsi vzor či rytmus, způsob, jakým je členěno něco prvotního a tvořivého uvnitř nás.

 

Podobu vnější krajiny utváří člověk, ona ovlivňuje jeho duši a buduje tak krajinu vnitřní. Václav Cílek, patron výstavy, potvrdil, že se tak děje neustále a leckdy nepozorovaně. Spojitost krajiny a vnitřní krajiny člověka sleduje (na objednávku) na svých obrazech i šestice mladých umělců, kteří ovšem zvolili jiný přístup než tradiční krajináři.

 

 Cílek pozoruje také, že naše společnost je stále více vymezována – všichni jsou proti individuálnímu názoru. Tato situace se infiltruje do všedních životů nás všech stále více. Aby byl člověk spokojen či šťasten, však jedna věc nestačí… ať už tím míníme práci, zdraví, rodinu…okolí…

 

Fascinace krásou a tichem

V jeho dalším projevu, když Cílek si předtím výstavu navštívil, fascinován krásou a tichem zhlédnutých obrazů, jsme uslyšeli jen chválu na vystavené práce šesti mladých umělců, že se nejedná však o klasické krajiny, že je rád, že umělci dostali příležitost takto se prezentovat, protože každý z nich je zcela individuálním umělcem, přesto získal pocit, že se jedná o jednu uměleckou skupinu, zazněly jeho glosy o vnitřní krajině, kterou máme všichni v sobě…přesto nám kladl otázky typu: ´zda dnešní  člověk  je schopen vůbec krajinu vnímat?´ Prozradil nám, že výstava nám sice na tyto otázky neodpovídá, ale odpovědi  však hledá, každý si můžeme udělat názor sám. Na závěr svého projevu nám Václav Cílek popřál, že doufá, že výstava nám k tomuto prožitku napomůže a že získal příjemný dojem, že lidé  jsou schopni se domluvit.

 

„Krajinu prý vynalezli malíři    - krajináři. Předtím to bylo jen prostředí, příroda, která člověk a tak jako tak  obklopovala a před její nepřízní a nepředvídatelností se lidé začali chránit v domech a městech. Krajina se zrodila jako místo touhy romantiků a snílků, kterému začali dodávat obrysy malíři – obraz ráje sestoupil na zem a stal se dosažitelným.“ (Pavel Holubec)

 

Vystavuje těchto šest mladých umělců

Kristýna Šormová, Tadeáš Kotrba, The Maya, Tereza Příhodová, Robin Kaloč, Jan Uldrych

 

Letohrádek Hvězda není jednoduchý prostor, přesto jejich práce nevycházejí z pozice agresivity, ale z pozice ticha….  

 

Pro tyto umělce se krajina stala důležitým momentem vyjádření. Oproti tradičnímu pojetí krajinářství však nepracovali s reálným záznamem. Krajina je pro ně jejich vlastní pamětí, archivem emocí, barev a prostorů. Každý z nich byl po určitou část svého života formován tváří české krajiny z níž si odnesl její osobitou esenci, jenž se posléze stala součástí jeho vizuálního vnímání obrazu krajiny.

 

Podle slov anglického básníka Gerarda Manleye Hopkinse dílo vzniká, pokud se vnitřní krajina umělcovy duše setká s podobně uspořádaným rytmem vnější přírody.

 

Myšlenka formotvorného vlivu krajiny na lidskou psýché je oporou celého konceptu výstavy. Záznamy vnitřních krajin jednotlivých tvůrců, jejich metafyzické zkušenosti s procesem transformace vnější krajiny a následná interpretace změny, je důležitým ukazatelem nových přístupů k tématu krajiny u nastupující generace.

 

Expresivně abstraktní až gestické malby Kristýny Šormové nás přímo vybízí vstoupit do prostoru obrazu skrze nepropustnou houštinu organických tvarů, jež nás nutí následovat ono zlatavé světlo v pozadí

 

S atmosférickým světlem, ´turnerovskou´ náladou a vřícími mraky pracuje Jan Uldrych

 

Naopak s klidnou, lehce meditativní transpozicí vnitřních krajin se setkáme v grafikách Robina Kaloče i v plachých a přemýšlivých malbách malířky známé jako The Maya

 

Tadeáš Kotrba vkládá do svých krajin snivé, místy melancholické, figury, jež jsou k nám otočeny zády a nerušeně si tak žijí svým vlastním příběhem

 

Kruh, v tomto případě Hvězdu, uzavřela fotografka Tereza Příhodová, která se zde divákům poprvé představila jako aktivní performerka, a to v centrálním prostoru Letohrádku, kdy ve své akci reflektuje každého z představených umělců

 

Kurátorka. Petra Patlejchová

 

Letohrádek Hvězda

Obora Hvězda, Praha 6

Telefon: 220 612 229

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

 

Hodnocení:  80 %

Máme otevřeno: denně mimo pondělí:

v dubnu a v říjnu: 10.00 – 17.00 hodin

 květen-září: 10.00 –18.00 hodin

 

Vstupné na výstavu: 60/30 Kč

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka