´Na prahu svobody. Vítězství 1945´/ ´Protektorát a jeho konec´ aneb nesmíme nikdy zapomenout!

18.05.2015 15:50

Akademie věd ČR  - sál ICAVI5 – přízemní prostory  a foyer

5.  5. – 4. 6. 2015

 

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. a Historický ústav AV ČR, v. v. i. spolu s Nakladatelstvím Academia  zahájily  vernisáž dvou výstav ´Na prahu svobody. Vítězství 1945´ a ´Protektorát a jeho konec´. Obě výstavy se konají u příležitosti 70. výročí ukončení II. sv. války  a představují klíčová místa s protektorátní historií. Předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš  ocenil  práci autorů k tématu. Ředitel nakladatelství  Academia Jiří Padevět také přispěl k zahájení obou výstav.

 

 

 

 

 

 

Výstava Protektorát a jeho konec nám přiblížila klíčová, i když někdy možná poněkud pozapomenutá místa, spojená s protektorátní historií především Prahy. Na jednotlivých panelech najdeme  informace nejen o známém Petschkově paláci, místu, kde sídlilo gestapo, ale třeba o dnes bohužel skoro zapomenutém Hagiboru, místě, kde byli internováni pražští Židé, nebo o nakladatelství Orbis, které sehrálo obrovskou roli v nacistické propagandě. Výstavu jsme  doplnili řadou dobových knih, tiskovin a map. Všímá si jak obecně známých, tak i neznámých událostí,  jako například fenoménu konfidentství nebo transportů smrti (např. panel Olbramovice - Transport smrti).

 

Na prahu svobody 1945. Vítězství 1945.

Jedná se o vzpomínku na květen 1945 z pohledu pracovníků Historického ústavu AV ČR. Občané Československa  očekávali příchod osvoboditelů. Jenže  teror vojsk Velkoněmecké říše spojený s nebývalou krutostí hroutícího se nacistického režimu se stupňoval, a tak jsme bojovali  - muži i ženy -  v rámci ozbrojených jednotek  a mnohdy i spontánně bránili často jen holými životy svoji vlast.

 

Výstava představuje na 40 panelech 10 chronologicky uspořádaných témat, která postihují klíčové okamžiky vojenského, politického a společenského života posledních týdnů války a prvních týdnů míru na území Československé republiky. Politická jednání na zahraniční i domácí úrovni, osvobozovací boje, bombardování, Květnové povstání českého lidu, kapitulace a potrestání viníků  - to vše se událo  na jaře 1945. Zhlédneme přes 150 dobových fotografií a 30 výpovědí svědků tehdejších událostí. Ve výstavním sále  prezentujeme dobové předměty – to, co se nám dochovalo…(příšerné) hadrové oblečení koncentráčníků... či nalezenou německou helmu...

 

Na závěr vernisáže jsme promítali video – kde jsme viděli i některé záběry, jež jsme dosud nikde spatřit nemohli…např. o zacházení s německými zajatci…

 

110 00 Praha 1

Národní 3

Máme otevřeno v pracovní dny od 9.00 -  19.00 hodin

Vstup:  volný

 

www.academia.cz

Grafická realizace: Petr Čížek

 

 

 

 

Hodnocení: 80 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková