´Liquid Time - Tekutý čas´ aneb když tak malá věc, jako je šperk, hranice nezná

16.02.2014 14:48

Výstava českého a slovenského moderního šperku

UPM Praha

30. 1. – 30. 3. 2014

 

Na výstavě se můžeme seznámit s činností ateliéru Kov a šperk na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, a to za celé období přes 20 let jeho činnosti. Ateliér založil v roce 1991 slovenský sochař a šperkař Anton Cepka. Od poloviny 90 . let v  čele ateliéru stojí architekt Karol Weisslechner, jehož koncepci vystihuje současný název ateliéru S+M+L_XL Kov a šperk.

  •  
  • Úvodní výstavou této koncepce se stal projekt Treasure Hunt, který na podzim roku 2011 představil práci ateliéru K.O.V. na VŠUP v Praze, vedeného Evou Eisler. Další výstavu připravíme až po otevření hlavní budovy UPM po plánované rekonstrukci.

 

Vystavili jsme jedinečná díla i návrhy designérské povahy z oblasti šperkařského zaměření, které chceme tak přiblížit návštěvníkům, protože  šperkařský obor bývá  často opomíjený. A tak již samotný název vypovídá o tom, že v oblasti šperkařské tvorby si žádné hranice nevymezujeme.

 

Instalací v otevřené policové konstrukci vypovídáme o ´tekutém´ (liquid) čase studia a setkávání, během něhož mladí umělci  urazili již  dlouhou cestu od dětství k dospělosti. Práce studentů zahrnují nositelné objekty a rovněž instalace přesahující měřítko lidského těla, vytvářejí plynulý proud objektů, jakýsi depozitář myšlenek a konceptů, doplňovaný v průběhu let.


Společná expozice: Dialog.cz-sk

Společná minulost slovenského a českého uměleckého šperku, reprezentovaná v první řadě nestorem československé tvorby Antonem Cepkou, a především ryze aktuální spolupráce mezi autory nejmladší generace se projevila  v doprovodné instalaci dialog.cz-sk, která po dobu trvání projektu Liquid Time obohatí stálou expozici Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Historická díla i nadčasová témata expozice vyprovokovala umělce k reakcím vážným i nevážným.


Zde si tedy  připomeneme, že šperk nezná hranic nejen v oblasti umění, ale i ve smyslu geografickém. Moderní český a slovenský šperk dosáhl výrazných úspěchů v období Československa, především v 60.  letech 20. stol. Dnes se rozvíjí díky otevřenosti,  jež je vlastní evropské šperkařské tvorbě.

 

Pořadatelé: Vysoká škola výtvarných umění, Bratislava (VŠVU), Ateliér S+M+L_XL KOV a ŠPERK, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (UPM)

Komentované prohlídky s kurátorkou výstavy PhDr. Petrou Matějovičovou

 25. 2. 2014 v 17.00 hodin

11. 23. 2014 v 17.00 hodin


Mimořádně snížené vstupné:  80 Kč

studentské a seniorské 40 Kč


Máme otevřeno:190

pondělí: zavřeno

úterý: 10.00—19.00  hodin

středa - neděle: 10.00—18.00 hodin

www.upm.cz

Hodnocení:  80 %

 

Ing. Olga Koníčková (zdroj: UPM)

Foto: autorka