´Konverze jako téma – Uhelný mlýn v Libčicích´ aneb co nám Patrik Hoffman prozradil ?!

18.06.2013 14:37

Veletržní palác  - Praha 7

13. 6. 2013

 

Dostali jsme pozvánku na čtvrtek 13. června 2013 od 18 hodin do kina Veletržního paláce na přednášku ´Konverze jako téma - Uhelný mlýn  v Libčicích nad Vltavou.´ Přednášku uvedl kurátor Sbírky architektury Národní galerie – Jakub Potůček.  Poté se ujal slova sám autor vítězného projektu Národní ceny za architekturu 2013  Ing. arch. Patrik Hoffman.

Stavba se nachází v areálu bývalých Šroubáren v Libčicích nad Vltavou na břehu Vltavy, severně od Prahy. Šroubárna byla založena v roce 1872, stavba Uhelného mlýna pochází přibližně z roku 1900. Původně dvoupodlažní zděná budova o rozměrech 12,1 x 17,5m a výšce 11 metrů  byla v roce 1965 dodatečně rozdělena ocelovou konstrukcí na tři podlaží. Od té doby sloužila především pro skladování a zásobování.

 

A co s budovou bylo dál?

Budovu zakoupila v roce 2010 firma LUGI s.r.o. a Patrik Hoffman. V časovém rozmezí

6/2010 – 12/2011 proběhla rekonstrukce dle návrhu a projektu architektonického ateliéru

Patrika Hoffmana. Společně proměnili objekt starého Uhelného mlýna na inspirativní

pracovní prostředí. Budova je využívána jako multifunkční objekt, ve kterém se potkává

architektura, design, umění, výroba a skladování. Objekt byl rekonstruován za pomoci dotací

EU, programu OPPI.

 

Co nám na přednášce pan Patrik Hoffman řekl k uskutečněné rekonstrukci Uhelného mlýna?

 • „Šroubárna mne fascinovala. Již v roce 2006, kdy jsem se snažil přesvědčit svého kamaráda, aby do areálu investoval. Neudělal to, a tak jsem to musel udělat sám. Opuštěný areál, kde kdysi pracovalo a žilo více než 1600 lidí. Dnes je zde necelá stovka lidí. A přitom je tu téměř vše! Domy, železnice, silnice, technická infrastruktura, řeka, vzrostlé stromy...genius loci.

 

Areál je zanedbaný a opuštěný - jen ho znovu probudit k životu!

 

 • Při pohledu na zrekonstruovaný Uhelný mlýn by mělo být jednoznačně patrné, co je původní a co přidané. Hmoty nově přistavovaných vnějších částí byly realizovány jako systém vzájemně propojených ocelových krabic (vstupní pavilon, schodiště, balkon, kotelna) z plechů tloušťky 4mm tak, aby co nejméně narušovaly původní vzhled budovy. Obdobně jsme pracovali i s vnitřním vybavením. Byly odstraněny dodatečné vestavby a stávající vnitřní schodiště bylo nahrazeno novým, nově orientovaným, ocelovým schodištěm.

 

Původní ocelová konstrukce byla očištěna a natřena

 

 • Veškeré zázemí v podobě toalet, kuchyňky, úklidových komor je ukryto v samostatných

    dřevěných „krabicích“ umístěné volně v prostoru tak, abychom nechali maximálně

                                 vyniknout konstrukci domu, otevřenost a velkorysost prostorů.

 

 • Střešní ocelová vazníková konstrukce byla ponechána ve své podobě, včetně dřevěných krokví a bednění. Okenní otvory byly z vnitřního líce doplněny novými hliníkovými okny s izolačním dvojsklem a stávající ocelové rámy okenních výplní byly opraveny a zachovány.

 

Naším přáním je, aby tento projekt nastartoval proměnu zanedbaného průmyslového areálu v centrum, kde najdete ateliéry,výrobu, showroomy a prodejny zajímavých věcí. Aby se stal místem, které inspiruje...“

 

Ing. arch. Patrik Hoffman

 

Shrnutí:

 • Rekonstrukce haly Uhelného mlýna v Libčicích nad Vltavou získala hlavní cenu Grand Prix Architektů 2013
 • Autor: Atelier Hoffman: Ing. arch. Patrik Hoffman, Ing. arch. Marcela Jirásková, Ing. arch. Pavel Hicz, Ing. arch. Tomáš Havlíček, Robert Bóžek
 • Lokalita: Areál Šroubáren, Libčice nad Vltavou
 • Kategorie: Rekonstrukce
 • Team ateliéru:

Ing. arch. Patrik Hoffman

Ing. arch. Jan Kuva

Ing. arch. Tomáš Horský

Ing. arch. Tomáš Havlíček

Ing. arch. Pavla Krásová

Mgr. Andrea Hoffman Nečasová

 

 • Spolupráce:

Ing. Tomáš Kalhous

Ing. Martin Kratena

 

Aleš Vojkůvka

Mirek Polák

Ing. arch. Marcela Jirásková

Ing. Jan Klepal

Ing. arch. Pavel Hicz

Ing. arch. Lucie Faturíková

Ing. Milan Onderka

Ing. arch. Radek Horník

Ing. Jiří Klas

MgrA. Ondřej Zvolánek

 

 • Ateliér Patrik Hoffman, pod vedením ing. arch. Patrika Hoffmana spolupracuje také s ARTOtékou

 

 • Kromě ateliéru v objektu Uhelného Mlýna je  showroom dánského designového nábytku GUBI

 

Ing. arch. Patrik Hoffman

Kroftova 415/10

150 00  Praha 5-  Smíchov

mobil: +420 608 484 484

e-mail: atelier@atelierhoffman.eu

SKYPE: patrikhoffman

 

Adresa:

Uhelný mlýn

Libčice nad Vltavou, Areál Šroubáren 40

 

Otevřeno: každý pátek 10.00 – 17.00 hodin

t: +420 776 110 734

e-mail: info@gubidesign.cz

www.atelierhoffman.eu

 

Lektorské oddělení

Sbírka moderního a současného umění

Národní galerie v Praze

Veletržní palác

Dukelských hrdinů 47

170 00 PRAHA 7 - Holešovice

tel.: 224 301 003

e-mail: vzdelavani@ngprague.cz

e-mail: artcrossing@ngprague.cz

www.ngprague.cz

 

Podle přednášky ing. arch. Patrika Hoffmana ze dne 13. června 2013 v kině Veletržního  paláce

zpracoval Richard Koníček

Foto: 1999 - 2012 © Patrik Hoffman