´Il Mondo bello - Krásnější svět´ aneb když umění má být přece vždy povznášející, že?!

21.03.2014 13:38

Galerie kritiků  – Praha

14. 3. – 13. 4. 2014

 

Na vernisáži nové výstavy Galerie kritiků, kterou připravila kurátorka Vlasta Noshiro Čiháková, jsme se seznámili s pracemi  - s velkoformátovými oleji na plátně od šestice umělců.

Vystavující: Tomáš Kobolka, Martin Kreim, Michal Novotný (MICL), Petra Ottkowski, Dita Štěpánová, Jiří Votruba

Rozhodli jsme se uspořádat výstavu, která potěší. Umění mělo vždy mravní účinek povznesení ducha krásou. Zahrnovalo třeba kritiku nebo sarkastický humor, často i složité koncepty, ale krása tu nikdy nebyla přidanou hodnotou. Potěšilo v těžkých časech a vydávalo se v eticko-estetickém smyslu do ulic a veřejného prostoru.

 

Koncem 60. let vzniklo hnutí Guerilla Art, partyzánského boje za zkrášlení města, krásnější svět. Mimo Guerilla Gardening (partyzánské zahradničení) se postupně prosadily i projevy street artu, tj. malování na domy a zdi pomocí šablon a sprejem v návaznosti na grafitti, dále instalace či lepení nálepek a psaní básní ve veřejných prostorách.

Il Mondo bello znamená krásnější svět v pojetí malířů, kteří setrvávají u tradiční malby štětcem na plátně, avšak jejich inspirace vychází z mediálních zkušeností naší doby.

 

 • ´Globální umělec´ Jiří Votruba (* 1974) , fascinovaný ikonami a znaky masové spotřeby, reaguje cíleně na směšnost i přitažlivost reklamy. Z  jejího ´ĺakování na růžovo´ vytváří zprávu o době, v níž žijeme.  Jeho ´globální portréty´ svědčí o propojenosti světa, díky postavám,  jež si osvojily spolenčé poznávací znaky a nosí je třeba na zádech.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Michal Novotný (MICL* 1969) vytváří ironicky úsměvný a významově ambivalentní svět obrazů, v nichž mísí pečlivě vykreslenou vegetaci, například eroticky tvarované mrkve či opojně vyhlížející vlčí máky a konopí, se sochařsky vyhlížejícími figurami prasat, krav, slonů, a lidí . Vyučil se dřevomodelářem, a to zformovalo jeho prkenně vyhlížející postavy, pohybující se na stylizovaném rozhraní monochromních vizí a koloristického kýče.

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Tomáš Kobolka (* 1964) je profesí kameraman, ale maluje od svých útlých let a kříží jeden způsob vidění s druhým. Zmutovaná kombinace jeho vizuálních představ nás  s neobyčejným humorem přivádí kzamyšlneí o subjektivní a objektivní povaze mentální obraznosti a zakládá jedinečný spirti jeho obrazů. www.tomaskobolka.com
 •  
 •  
 •  
 • Dita Štěpánová (* 1974)  se vrátila ze zámoří a maluje pořád obrazy nadměrné velikosti se skrytými příběhy o vztazích lidí, jejich pocitech a zážitcích z přírodního světa.   Jsou obrazovou momentkou, otevřenou v čase, propojují minulost s přítomností a budoucností.
 • Jwww.facebook.com/artist.dita.stepanova

 

 •  
 •  
 • Martin Kreim (* 1963) se věnuje intimitě prostoru v budovách, bytech či kancelářích www.martin-kreim.de

 

 • Petra Ottkowski (* 1967) vyjadřuje spíše objektivní prostor situačních zátiší www.petra.ottkowski.de

 

 • Martin Kreim i Petra Ottkowski chápají prostor jako dějiště procesuální událost v atmosférických proměnách jeho zobrazení.

Existuje mnohočetné ´kdyby´ pro možnosti zachycení a vyjádření krásnějšího světa. Základem je odpoutání se od maličkostí, jež dovedou zhatit i ráj na zemi.  Důležité je správně se naladit - teprve v zrcadle jiných poznáš vlastní já a otevřeš cestu k vzájemné rezonanci, harmonii a otevřené mysli. Někteří provokatéři se kradou po setmění do ulic s pletacími jehlicemi v rukou, ve snaze vytrhnout své okolí ze zaběhlého stereotypu, druzí touží představovat si věci jinak a přetvářet je za cílem učinit svět krásnějším. Obojí je smysluplná hra, dělá svět dokonalejším.“ (oficiální zpráva kurátorky z katalogu )

 

Kurátorka: Vlasta Čiháková Noshiro

Pořadatel: Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků

 

Galerie kritiků

Palác Adria, l. patro

110 00 Praha 1

Jungmannova 31/36

www.galeriekritiku.cz

Hodnocení: 80 %.

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka