´Hologram´ - ateliér Nových médií aneb aby nám kámen ze srdce nespadl

06.05.2014 11:51

Galerie ZÁŘÍ – Praha Holešovice

6. 5. -  30. 5. 2014


Byli jsme pozváni na vernisáž nové výstavy autorských šperků  ´Hologram´.  Ateliér Nových médií zde vystavil  šperky v nezvyklé formě - prostřednictvím hologramu (trojrozměrný objekt).  Eliška Lhotská a studenti ateliéru Nových médií společně s vedoucím ateliéru Vladimírem Mertou z Fakulty designu a umění Západočeské univerzity v Plzni využili spojení moderní technologie a šperkařského řemesla.


Jak to všechno začalo?

Technologii hologramu přinesl do ateliéru Nových médií student Dominik Klíma, který s ní pracoval na svých projektech a který zároveň domluvil pro ateliér přednášku s výrobcem této technologie, profesorem z Katedry informatiky a výpočetní techniky ZCU. Tato událost pak přispěla k iniciaci celé výstavy.  Nápadu na výstavu se chopila současná studentka ateliéru, jedna z majitelek galerie ZÁŘÍ a zároveň její dramaturgyně, Eliška Lhotská. ,,Příjemný kolektiv a vedení ateliéru profesorem Vladimírem Mertou přímo vybízí k takovým nápadům,“ řekla  Lhotská. Asistent ateliéru Nových médií Matěj Macháček dodal: „Atelier nových médií celkově k hologramu přistupoval s co nejrozmanitějším využitím jeho možností, ať už interpretováním hologramu jako nositelný šperk či statický objekt v prostoru."


  • Vladimír Merta se pokouší do holografického zobrazení dostat pohyb (omlouval se nám, že nám nevysvětli (zde na místě vernisáže)  technologickou stránku tvorby hologramu v jejich ateliéru) 
  • Lucie Jestřabíková zde propojuje živou tkáň s elektronikou (Byli jsme spolu)
  •  Matěj Macháček využívá hlavně možnost zachování kopie určitého obrazu a dané chvíle a pracuje především s holografickou pamětí (Pomíjivost)
  •  
  •  Eliška Lhotská, studentka ateliéru a absolventka šperku, se pak zamýšlí nad samotným významem a hodnotou šperku  (Ty ho nosíš?)


…tenhle prsten nosím už několik let, teď jsem ho sundala poprvé, aby se mohl nasnímat pro hologram…dala mi ho babička, patří mezi už rodinné dědictví a jako všechny šperky byl zabalen v originální krabičce…

ale něco jsem vám zapomněla říct, minulý rok si toho babička všimla a s překvapeným výrazem se mě zeptala: „Ty ho nosíš?“

Ptám se tedy, mění se hodnota i význam šperku? Jeho význam je v hodnotě materiálu, nezáleží na jeho podobě ani na okolnostech, jak jsme k němu přišli?  Má ještě nějakou hodnotu naše citová vazba k němu? Hledám odpovědi na otázky, které se zamýšlí nad významem historického šperku jako rodinného dědictví. Má šperk zůstat uložen v krabičce, nebo je určen na nošení? Za jaký význam byl takový šperk vyroben?  E. L.

 

Michaela Munzarová (Symmetrofobie)- nositelný šperk

  •  Aisha Kristová (Konstrukce IV)
  •  Pavel Hamar
  •  Dominik Klíma

 


 

Dramaturgie, kurátorka: Eliška Lhotská
 

Jako součást výstavy jsme připravili  přednášku Petra Lobaze, výrobce hologramů z Fakulty aplikovaných věd ZCU, která je určená nejen pro veřejnost, ale především pro umělce. Petr Lobaz nás seznámí se svými zkušeností a různými podobami holografického snímku.

Den konání:  sobota 17. 5. 2014 ve 14.00 hodin

 

 Co bychom měli ještě znát: holografie (z řec. holos – úplný)

je moderní metoda, kterou lze pomocí dvojrozměrného nosiče obrazového záznamu (emulze na skle, filmu, plastové fólie) zobrazit trojrozměrné objekty. Teoretické základy holografie publikoval již v roce 1948 anglický fyzik maďarského původu DENNIS GABOR, plně se však rozvinula až po objevu laseru v roce 1958. Podstatou holografie je tzv. vícesvazková interference koherentních světelných vlnění, odražených od zobrazovaného objektu.

Záznam předmětu v citlivé vrstvě fotografického filmu se jmenuje hologram a nese informaci nejen o intenzitě, ale i o fázi světla odraženého od zaznamenávaného předmětu. Na základě těchto informací obsažených v hologramu lze rekonstruovat prostorový obraz předmětu.

Hologramy dělíme na transmisní a reflexní. Hlavní rozdíl mezi nimi je ve způsobu, jakým jsou zaznamenány. (zdroj: www.techmania.cz)

 

Galerie ZÁŘÍ

170 00 Praha 7 -  Holešovice

 Heřmanova 33

Máme otevřeno: úterý – pátek  13.00  – 19.00 hodin

 

https://www.facebook.com/events/236084123251765/

https://www.facebook.com/galeriezari(https://www.facebook.com/galeriezari)

 

 

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeská univerzita v Plzni
obor: Multimediální design
ateliér Nová média,

vedoucí ateliéru: doc. ak. mal. Vladimír Merta

Fakulta designu a umění zaměřuje studium na uměleckou tvorbu v celé šíři výtvarných forem – od designu, objektové tvorby, instalace, interaktivní instalace, velkoplošné projekce, fotografie, videoartu, až k vzájemné kombinaci těchto prostředků. Hlavní oblastí ale zůstávají stále se rozvíjející digitální média a jejich projevy v oblasti internetu, mobilních a GPS sítí a dalších komunikačních prostředků. Studium vede studenta k vyspělosti konceptuálního myšlení, schopnosti používat média ve zcela netradičním uměleckém ztvárnění.

 

Vladimír Merta - Výrazná osobnost akčního umění 80. let. Po performancích v krajině a jejich záznamech na počátku 90. let vystavoval prostorově pojaté obrazy, objekty a instalace, v nichž propojoval přírodní a civilizační symboly v kombinaci tradičních a netradičních materiálů, typických a atypických prvků. V letech 1998 až 2011 vedl ateliér Environment na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a už třetí rok je vedoucím ateliéru Nová média na Fakultě umění a designu na Západočeské univerzitě v Plzni.

 

Hodnocení:  99 %


Ing. Olga Koníčková (z tiskové zprávy)

Foto: autorka