´GUŠTAR´ aneb proč jeho pavouci řvou?!

22.07.2013 17:01

Centrum současného umění DOX
GUŠTAR
Milan Guštar
18. 7. – 14. 10. 2013
 

Na tiskové konferenci 17. 7. 2013 jsme byli seznámeni s autorem výstavy, s hudebním skladatelem, programátorem, audiovizuálním umělcem a konstruktérem  Milanem  Guštarem, který ve svých hudebních kompozicích a zvukových, obrazových a intermediálních instalacích využívá matematické principy. Většinu z vystavených děl, která dlouho existovala jako připravené algoritmy nebo procesy ve formě poznámek a náčrtů, autor z(re)konstruoval pro svou první samostatnou a zároveň přehledovou výstavu v centru DOX.
 

Guštarovo jméno  od 80. let 20. století opakovaně objevujeme v kontextech nezávislého filmu, divadla, alternativní hudební scény a později i scény audiovizuálního umění. Jeho práce na jedné straně obsahuje prvky přísné logické úvahy a jistou stopu matematické suchosti, na druhé straně však prozrazuje zaujetí pro říši smyslového, magického a excentrického. Autor se pohybuje na pomezí vědy, techniky a umění a propojuje tyto oblasti prostřednictvím číselných vztahů:„Jednotícím prvkem jsou čísla a matematika, což je svébytný, nezávislý svět struktur a vztahů,“ vysvětlil Guštar. „V matematice bývá měřítkem kvality estetika. Když existuje více postupů, je lepší ten, který je hezčí. Což propojuje matematiku, která se zdá být jinak exaktní a strohá, s uměním.”

 

Výstava je dosti neobvyklá – jdeme do třech pater věže DOXu
Můžeme říci, že je to výstava vskutku neobvyklá. Ale díky kurátorovi, který se ujal náročné instalace ve věži DOXu, tj. ve třech patrech, a tak instalaci světa alternativní hudby Guštara technicky zvládl na výbornou.  Nejen v obsahu, ale i ve vertikálním členění výstavy nalezneme číselnou symboliku. Kurátor tak  připravil  vlastně  náhled do encyklopedie Guštarovy.  A pak se ujal slova sám pan Milan Guštar, který nám objasnil některé věci nejasné, a potvrdil tak známé, „že matematika jde v ruku v ruce s hudbou“…protože je neuvěřitelné, čím se Milan Guštar v životě vším zabýval…a zabývá…

 

1. patro věže: ´Summa Summarum´ - fotografie …noty..  vědecké práce… vizualizované principy…  mozaika …skrytý řád
V informačně zahuštěném 1. patře věže rozvíjíme princip ´Summa summarum´, kde nás při prohlídce hudba nedoprovází.  Autor v něm hledá paralely mezi abstraktními strukturami a objekty z reálného světa. Jde o soubor fotografií, not, vlastních vědeckých prací nebo vizualizovaných principů, které autor vytvořil či posbíral v průběhu své tvorby. Celkem 96 obrazů tvoří mozaiku, již spojují číselné vztahy či volné asociace a dohromady tvoří skrytý řád.

 

´Abacus´- hudba na obraze
Na výstavě zhlédneme výsledky Guštarova zkoumání podloží logických, fyzických a metafyzických principů, které vyjadřuje pomocí zvuků a  také obrazových představ. Vystavená díla můžeme považovat za primárně myšlenkové konstrukty, jakési osobní patenty, jejichž fyzická forma není jejich hlavní podstatou. Odhalí-li autor základní princip, považuje své dílo za hotové a jeho zhmotnění je pouze ověřením očekávaného. Z toho důvodu nevystavujeme Guštarovy četné elektromechanické a elektronické instrumenty, které autor považuje za pouhý předpoklad samotné tvůrčí práce a prostředek k ní.

 

„Struktury, které se dají vyjádřit hudbou nebo zvukem, mají mnohdy i zajímavou obrazovou reprezentaci. Takže přes grafické zaznamenávání hudby jsem se dostal i k věcem vizuálním,“ řekl Milan Guštar.

Příkladem je dílo ´Abacus´, vyjádřené notovým zápisem, zvukovou stopou i převedením skladby na obraz, v němž je každý interval reprezentován odlišnou barvou. V ´Prvotním zvuku I´ se zase autor zabývá vztahem mezi vlněním zvukovým a světelným.


2. patro věže: Ve vyprázdněném podlaží jsme umístili osmikanálovou zvukovou instalaci MMXII, kterou  spojujeme  prázdnotu a stísněnost ztemnělé místnosti s intenzivním zvukovýmpohybem a plností bohatého, proměňujícího se prostorového zvukového vjemu.

Mikrotonalita: ´Pavouci´´ (Spiders)  - nás zaujala kompozice ze 14 obrazů pavouků a nahrávka k ´Pavoukům´, kteří oživovali svým křikem šero výstavní místnosti.  Pavouci nejsou samozřejmě praví, nehýbou se, jsou umělí…ale působí jako živí…Jak autor podotkl, že doma slyší škrábat brouka…

3. patro věže:  ´Tetraktys´
Ve 3. patře věže v místnosti tvaru krychle můžeme v ´prázdnu´ naslouchat zvukům ´´Tetraktys´, které mi připomínaly hučivé a tajemné zvuky z vesmíru…cyklicky opakované...

„Mám rád, když se ve věcech začnou objevovat souvislosti, o kterých jsem předtím nevěděl a které tam byly ukryté – pak mám pocit, že jsem na správné cestě,” dodal  autor.

 

Ze životopisu Milana Guštara
Milan Guštar (*1963) se zabývá interdisciplinárním výzkumem na pomezí vědy, techniky a umění, matematickými principy v hudbě, teorií  tónových soustav, elektroakustikou a organologií. Matematické principy, mikrotonalitu, nebo algoritmické postupy využívá ve svých hudebních kompozicích a zvukových, obrazových a intermediálních instalacích. Od roku 2010 vyučuje na pražské FAMU a HAMU, kde pracuje ve Výzkumném centru hudební akustiky.

Kurátor: Jiří Černický

K výstavě vyšel  katalog ´Guštar´, který si můžeme opatřit přímo v DOXu. Katalog nám napomůže více porozumět autorovi. 

 

 


Doprovodný program:

16. 9. 2013 -  19.00  hodin
Mrtvý les a jiný Bulšit (CZ, 1990, 74 minut)
Projekce ze série experimentálních filmů Mrtvý les a jiný Bulšit vzniklých v prostředí českého undergroundu mezi lety 1983 až 1992, ke kterým Milan Guštar složil a nahrál hudbu.


29. 9. 2013 -  14.00 hodin
Komentovaná prohlídka výstavy s umělcem Milanem Guštarem

9. 10. 2013 -  Diskuze s autorem, kurátorem a  odborníky z oblasti vizuálního umění a hudební teorie

OPSÁNO z budovy DOXU 17. 7. 2013
ˇPředstav si, že zatřeseš touto zemí odspodu, obrátíš ji vzhůru nohama, abys  odhalil všechno loupení a vykořisťování, a pak ji zase rozprostřeš s jejími horami a údolími,  ale bez vršku a spodku.“

DOX Centre for Contemporary Art
Poupětova 1, 170 00, Praha 7
Tel.:   +420 295 568 113,
Mobil:   +420 775 442 362
E-mail:   zuzana@dox.cz
www.dox.cz

Máme otevřeno:
pondělí : 10.00 –18.00 hodin
úterý:     zavřeno
středa –pátek:  11.00 –19.00 hodin
sobota–neděle: 10.00 –18.00 hodin

Hodnocení: 95 %

Prostory centra DOX jsou bezbariérové.

Partneři centra DOX: Zdeněk Bakala, Česká pojišťovna, Hlavní město Praha, TECHO, a.s., Premiant City Tour s.r.o., Poster Infinity s.r.o. Program centra DOX se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Mediální partneři centra DOX: Hospodářské noviny, RESPEKT, Media Marketing Services, Art&Antiques, České noviny.cz, Prague Events Calendar

Ing.  Olga Koníčková
Foto: DOX