´Diskrétní transformace´ – proměny děl 12 malířů v čase aneb ´tehdy a nyní´

01.11.2013 14:49

21. 10. – 22. 11. 2013

 

                                                                                                                                                                                                               

Byli jsme pozváni na vernisáž 21. 10. 2013 do Topičova salonu na výstavu ´Diskrétní transformace´, kde jsme mohli zhlédnout práce 12 malířů,  ne však té nejstarší malířské generace.  Jména Filipa Černého, Julie Koudela Hans-Löve, Veroniky Holcové, Igora Korpaczewského, Petra Maliny, Marka Meduny, Michala Nesázala, Jaromíra Novotného, Jiřího Petrboka, Miroslava Polácha, Zbyňka Sedleckého a Pavla Šmída nejsou nám jistě neznámá, a tak  jsme chtěli prostřednictvím výběrového řešení poukázat na faktickou, doložitelnou proměnu díla toho kterého autora, která se  odehrávala v konkrétním čase. A srovnání je už jen na nás, přemýšlivých návštěvnících...

 

„Tvořit neznamená vždy produkovat…“

 

... tehdy  a nyní…

Místo odosobněného abstraktního zastřešujícího pojmu, s nímž je ´transformace´ spojována a který je používán coby, marcuseovsky řečeno , ´operacionální´ termín , např. v souvislosti s tzv. společensko–ekonomickými změnami a jejich reflexí,  na výstavě představujeme  vybraný, doložitelný akt – cestu konkrétního osobního vývoje ve tvorbě.  Myslíme tím i  onu ´diskrétnost´, která má blíž k jedinci, která  vychází v pomyslné hierarchii společnosti odspodu, a proto má daleko k sociologické rétorice aplikované shora. Východisko výběru děl je jednoduché: stanovení polarity – tehdy  a nyní…

Proč jsme vybrali  dva obrazy od každého autora?!

Od každého osloveného autora jsme vybrali vždy dva obrazy, protože jinak srovnávat nelze.  Vybraný jeden obraz pochází vždy z  roku 2013 a druhý musí být 5 a více let starý, přičemž toto časové rozkročení je u každého umělce jiné, někdy i extrémní, sahající až do dětských let. .

 

 Vzniká živé referenční pole, které informuje především o pestrosti pohybu „po vlastní ose“. U někoho je doložitelný větší důraz na kontinuitu práce, u jiného jsou výrazové zlomy zásadní, a zásadním způsobem reflektují proměny autorského myšlení. Délka časové osy pochopitelně také ovlivňuje, modeluje a individualizuje strukturu zpřítomňované metamorfózy.

Výsledkem je rozmanitá mozaika děl skládající dohromady nikdy nesložitelný a proto otevřený celek, za kterým ale můžeme spatřit obrysy čehosi společného, co proměňuje samotné autorství ve svědectví. Svědectví, které je ale vždy, proto i tentokrát, pouze výběrové a dílčí. V tom ovšem spočívá jeho hodnota.

 

 

 

Koncepce výstavy je postavena na srovnávání vybraných děl a zároveň na reflexi toho, co ´přítomno není´, času, který uplynul mezi letošním obrazem a tím, jenž vznikl v minulosti. Výsledkem je rozmanitá mozaika, kaleidoskop děl skládající dohromady variabilní, nikdy nesložitelný a proto otevřený celek, za kterým ale můžeme spatřit obrysy čehosi společného, co proměňuje samotné autorství ve svědectví. Svědectví, které je ale vždy, proto i

tentokrát, pouze výběrové, dílčí, neúplné, zato však v pohybu, dynamické a proto ´otevřené´.

V tom ovšem spočívá jeho hodnota, které postrádá ekonomické konotace.

(zdroj:  Petr Vaňous)

 

Topičův salon

110 00 Praha 1

Národní třída 9

 

Hodnocení:  75 %

Ing. Olga Koníčková

Foto: autorka