´CRASH TEST´: Jak? Jinak! aneb dělají to studenti jinak?! No, přece, ano, jak jinak?!

26.02.2014 15:24

Galerie  CZECHDESIGN

 26. 2. – 28. 3. 2014

 

Byli jsme pozváni na vernisáž nové výstavy porcelánu a keramiky, v rámci které se nám představily práce studentů pražské UMPRUM pod vedením Maxima Velčovského, studentů bratislavské VŠVU z ateliéru Daniela Piršče a vybranýchí českých výrobců porcelánu – Rudolf Kämpf, Český porcelán Dubí a Royal Dux Duchcov.

 

Dělají to studenti jinak?

Cílem výstavy je, abychom jako návštěvníci rozpoznali práce mladých studentů od běžné produkce porcelánek.  Bude nám na první pohled zřejmé, kde výrobky ze specifických materiálů vznikly?  Pokud ano, v čem pak takové ´jinak´ z názvu výstavy spočívá?

Výstavu jsme připravili v rámci projektu CRASH TEST, který letos již potřetí realizují studenti Ústavu dějin umění KTF UK v Praze. Tentokrát ve spolupráci s neziskovou organizací CZECHDESIGN, která rozvíjí a podporuje český design a dostává ho do praxe. Název CRASH TEST vyplývá z podstaty projektu a je metaforou zátěžové zkoušky studentů všech zúčastněných škol. Jak začínající kurátoři, tak i mladí výtvarníci procházejí jakýmsi testem odolnosti proti nárazu – mínění veřejnosti a výtvarné kritiky.

Přehlížíme keramiku a porcelán?

Výstava je zkompletována z prací studentů oboru keramiky a porcelánu na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Jaká je aktuální situace tohoto pozapomenutého výtvarného odvětví? Keramika a porcelán možná bývají jako obor přehlíženy. Přesto v ateliérech keramiky a porcelánu působí respektované osobnosti současného designu. Tušíme, jaká je profesní perspektiva studentů těchto ateliérů? Pracují v českých a slovenských porcelánkách, nebo se uplatňují v soukromých design studiích? A jak vůbec my návštěvníci  a  uživatelé vnímáme individuální tvorbu studentů porcelánu, popřípadě keramiky, které mívají často různé konceptuální přesahy, ve srovnání s masovou produkcí porcelánek?

 

  • Přistupují k tvorbě studenti na výtvarných školách opravdu jinak? A pokud ano, jak se jejich práce odlišují od běžné produkce?

 

Po babičce dekorativnost….

  • Když se řekne porcelán, mnozí si představí exkluzivně dekorované jídelní soupravy, lustry, vázy a sošky zdobící reprezentační sály českých a slovenských zámků. Nemusíme však chodit tak daleko, stačí zajít na návštěvu k babičce, jejíž byt dodnes krášlí různorodé porcelánové předměty ve vitrínách z dob nedávno minulých. Byla to právě vzpomínka na zařízení babiččina bytu, která inspirovala instalaci výstavy Jak? Jinak! Kritériem pro výběr exponátů se stala dekorativní stránka, která převažuje nad jejich funkčností. Potenciální majitel si je tak vybírá za účelem zkrášlení svého příbytku nikoliv jako převážně funkční objekty.

A co dnes?!

 Změnil se však vkus dnešní mladé generace, co se týče výzdoby domova? Má v něm porcelán své místo? A pokud ano, tak jaké?  Na všechny tyto otázky na výstavě Crash Test hledáme odpovědi. V expozici jedné místnosti dostaneme k dispozici formulář cash testu, kde si předem můžeme tipnout, která práce je od studentů a která z průmyslu - porcelánek. A potom, si to můžeme zkontrolovat podle již vyplněného testu. Těžké to není vůbec! Studenti to dělají opravdu jinak, jako každé mládí je vždy revoltující! Přeji hodně zábavy!

 

 

Recyklace plyšových zvířátek

 

Na projektu se podílejí

CZECHDESIGN, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ateliér keramiky a porcelánu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Ateliér keramiky Vysoké školy výtvarných umení v Bratislave, Laufen CZ, Rudolf Kämpf, a.s., Český porcelán, a.s. Dubí, Český porcelán, a.s. závod Royal Dux.

 

Za podporu projektu děkujeme:

Magistrátu hl. měst Prahy, společnosti Laufen CZ, Katolické teologické fakultě UK, společnosti IKEA, Slovenskému inštitútu v Prahe, vinařství LAHOFER a firmě Heineken.

 

Mediální partneři

lidovky.cz, DesignPortal, DesignMagazin.cz a ArtMap

 

GALERIE CZECHDESIGN

Praha 1

Vojtěšská 3, Praha 1

www.facebook.com/CZECHDESIGN.CZ

Kurátoři: Ludmila Boháčová, Kamila Matějková, Markéta Sedlmayerová, Dagmar Ždychová

Odborné vedení: Mgr. Milan Pech, Ph.D., MgA. et Mgr. Jana Mattasová

Architektonické řešení: Martina Hudečková, Martina Žílová (UMPRUM)

Grafické řešení: Gabriella Rosa Bertin (CZECHDESIGN)

 

Vystavující:

Ateliér keramiky a porcelán VŠVU Bratislava: Jerguš Gálik, Simona Janišová, Lucia Kováčiková, Ľubomír Ontkóc

Ateliér keramiky a porcelánu UMPRUM Praha: Kristýna Bratránková, Elena Gergova, Volha Harokhava, Kateřina Hošová, Blanka Jíšová, Jana Kábrtová, Lucie Krylová, David Sekereš, Martina Žílová

Vybrané české porcelánky: Český porcelán Dubí, Royal Dux Duchcov a Rudolf Kämpf

 

CZECHDESIGN.CZ - obcanske sdruzeni / non-profit organization
GALERIE/CZD / Vojtěšská 3 / Praha 1 / 110 00 / Czech Republic

https://www.czechdesign.cz
https://www.young-package.com

facebook https://facebook.com/CZECHDESIGN.CZ
facebook https://facebook.com/GALERIECZD
twitter https://twitter.com/czechdesign

Hodnocení: 100 %

Ing. Olga Koníčková (z tiskové zprávy)

Foto: autorka