´Výstava, kde hanba nebýt a chyba vystavovat´ aneb jak nakládat s touhou umělců vystavovat a být viděn?!

18.06.2015 16:19

Kvalitář – Praha

5.  6. – 30. 7. 2015

 

Na vernisáži kurátorského projektu Milana Saláka s názvem ´Výstava, kde hanba nebýt a chyba vystavovat´  jsme chvilku jen zírali.  Po stěnách jsme pročítali jména slavných výtvarníků ... proč asi?! ptali jsme se sami sebe...

 

Kurátor se na této výstavě zabývá otázkou prezentace volného umění na výstavách,

jakým způsobem ji provádíme  v posledních 200 letech. Tvůrce totiž výstavu bere jako příležitost,  ze které by měl plynout jistý zisk, měl by mít jsitý prospěch…jenomže kde a kdy, když je příležitostí vystavit v prestižní světové instituci  méně než příležitostí představit vlastní práci na chodbě obecního úřadu. Na obecně dosažitelné vrcholky nemá smysl  lézt.

 

 

 

Umělec má zájem prezentovat své dílo v co nejlepším výstavním kontextu:

 • prestiž galerie
 •  renomé kurátora a renomé případných spoluvystavujících
 • aktuální námět výstavy není pro vystavujícího nepodstatný – stačí však, že s námětem vlastní výstavy souzní její kurátor, ve kterého má umělec důvěru
 • kurátor (stejně jako umělec) věří v kvalitu vlastní práce a výstava je kurátorovým dílem
 • divák by měl tak mít možnost posoudit, nakolik se víra umělce a kurátora v jejich práci prolnula s jeho schopnostmi vidět umění

 

 

 

 

 

 

 

 

V nejrůznějších prostorových kontextech  jsou dva druhy výstav:

 • výstavy, na kterých zhlédne několik děl  1 umělce
 •  výstavy -  od několika umělců 1 dílo

 

 Společně s artefakty divák zpracovává i práci kurátora. Na ´solo´ výstavách se role kurátora smrskává na službu vystavujícímu umělci, (která se nezřídka smrskává na sepsání průvodního textu).

Na ´skupinových´ výstavách slouží umělec kurátorovi k tomu, aby artikuloval vlastní myšlenky. Umělci přitom také nepřijdou zkrátka, protože je vidět i na jejich práci. Ti, kdo se dívají, jsou většinou taky umělci. ¨

Čím větší výstava, tím více prostoru pro více potenciálně vystavujících umělců, a tím méně těch, na které se nedostalo.

Pro kurátora je riskantní opřít se o práci, která již nebyla výstavně prověřena. Pokud chce kurátor přesvědčit, že jeho práce má význam – musí nabídnout v seznamu vystavujících důvěryhodná jména.

 Čím více etablovaných umělců na výstavě vystavuje, tím méně členů odborné veřejnosti bude výstavu kritizovat. Výstavní používání osvědčených umělců má samozřejmě své limity.

 Finanční náročnost nutná k zajištění účasti největších hvězd a jejich časová vytíženost jsou hlavními z nich. Pravdou ale také je, že v podmínkách novodobého českého umění, jako je finanční situace uměleckých autorit, jakož i charakter jejich tvorby, se osvědčená jména slibují na pdf pozvánkách poměrně snadno. Když se k hvězdám přidají ještě polohvězdy, jakož i ti, co třeba teprve zazáří, nebude remcat nikdo! Bohužel, galerijní prostory jsou v současné době stále příliš malé, aby tam mohli být vystavováni všichni. Rozhodnutí o tom, kdo na výstavě bude a kdo nebude, se stává základním aspektem pro výsledné hodnocení skupinového výstavního projektu.

 

 

Proč jsou na této aktuální výstavě jen jména tvůrců?

Aktuální výstava v galerii Kvalitář tematizuje jeden ze základních a přitom ne příliš často zmiňovaných výstavních principů, spojených se vztahem odborné veřejnosti ke skupinovým výstavám a přehlídkám, na kterých má možnost participovat.

 

V rámci projektu je očekávatelná prezentace artefaktu redukována na uvedení jména autora. Výběr „zúčastněných“ umělců odpovídá standardnímu způsobu, jakým je k podobným přehlídkám kurátorsky přistupováno.

 

Osvědčené značky jsou doplněny méně frekventovanými jmény tak, jak to autorovi výstavy koncepčně i jinak vyhovuje. Výběr splňuje očekávatelné nároky na reprezentativní přehlídku.

 

Mezi vystavenými umělci může být…

Vasil Artamonov, Alexey Klyuykov, Ladislava Gažiová, Jiří David, Vladimír Kokolia, Michal Pěchouček, Jindřich Červeňák, Martin Polák a Lukáš Jasanský, Kurt Gebauer, Miroslav Pesch, Markéta Othová, Veronika Bromová, Jan Kadlec, Conrad Armstrong, Julius Reichel, Martin Prudil, Radim Langer, Patrik Kriššák, Anne-Claire Barriga, Adéla Součková, Adam Souček, Zbyněk Baladrán, Kateřina Fojtíková, Antonín Střížek, David Černý, Barbora Pivoňková, Jan Haubelt, Pavel Humhal, Viktor Valášek, Lucie Rosenfeldová, Jana Bernartová, Jiří Skála, Evžen Šimera, Ondřej Brody, Marek Meduna, Luděk Rathouský, Dominik Lang, Kateřina Vincourová, Diana Winklerová, Sláva Sobotovičová, Jiří Černický, Václav Magid, Tadeusz Bartoš, Ondřej Kopal, Hynek Alt, Milan Mikuláštík, Ivan Vosecký, Tamara Mojzes, Radek Macke, Pavel Sterec, Martin Mainer, Lukáš Rittstein, Karel Balcar, Petr Malina, Daniela Baráčková, Richard Wiesner, Milena Dopitová, Barbora Fastrová, Barbora Švehláková, Beata Alexová, Veronika Drahotová, Eliška Pokorná, Filip Turek, František Kowolowski, Jan Miko, Hynek Vacek, Isabela Grosseová, Ivan Kafka, Ivana Kohlhammer, Jan Kukla, Jan Nálevka, Jana Kalinová, Jiří Franta, Jiří Petrbok, Jolana Kahounová (Ruchařová), Martin Káňa, Kryštof Kintera, Klára Nejezchlebová, Pavel Kopřiva, Alena Kotzmannová, Petr Kožíšek, Kristýna Lutzová, Kryštof Vancl, Ladislav Vondrák, Libor Kaláb, Matouš Lipus, Lubomír Typlt, Marek Bureš, Martin Hrubý, Martin Prudil, Martina Uhlířová, Milan Houser, Milena Průšková (Olivová), Michaela Petrů, Monika Havlíčková, Michal Nesázal, Martina Niubo (Klouzová), Noam Darom, Kateřina Novotná, Ondřej Kraják, Ondřej Opekar, Patricie Fexová, Pavel Baňka, Pavel Jestřáb, Pavel Karous, Pavel Matela, Pavel Šmíd, Petr Dub, Petr Krátký, Petr Lysáček, Petra Herotová, Radim Langer, Rebeka Kloudová, Michael Rittstein, Robert Šalanda, Šimon Rokyta, Roman Kudláček, Rudolf Skopec, Sabina Hašková, Aleksandra Vajd, Jáchym Šerých, Tereza Severová, Ondřej Skala, Vladimír Skrepl, Jakub Špaňhel, Tomáš Svoboda, Šárka Koudelová, Adam Štech, Tereza Velíková, Marek Ther, Tomáš Polcar, Tomáš Prchal, Tomáš Vaněk, Jaroslav Valečka, Václav Kokeš, Veronika Holcová, Vladimír Turner, Vladimír Vávra, Adéla Kostkanová, Andrew Hauner, František Procházka, Lucie Patáková, Lucie Michnová, Miroslava Večeřová, Stanislav Zámečník, Josef Bolf, Dagmar Šubrtová, Mario Chromý, Šárka Trčková, Zdeněk Daněk, Milan Salák, Markéta Hlinovská, Sabina Hašková, Martin Zet, Jana Šindelová, Michal Motyčka…

 

Chybí pouze ti, kterým kurátor nezavolal. Málo očekávatelné odmítnutí ´výstavní účasti´ nebylo u nikoho akceptováno. Těch, co na výstavě nejsou, je stále naprostá většina. Veškeré vernisážové pohoštění bude zkonzumováno na oslavu vystavující elity. Rozhodně se ale nedostane na každého, kdo ten večer bude mít žízeň. Lze ale předpokládat, že na způsob, jakým bude výstava přijata, to nebude mít vliv.

 

 

 

 Projekt „Výstava, kde hanba nebýt a chyba vystavovat“ má zjevně kritický podtext. Jeho autor se však nestaví „mimo“ kriticky reflektovanou skupinu. Milan Salák se jako umělec účastnil naprosté většiny jím (kurátorsky) iniciovaných akcí. Vystupování v roli umělce i kurátora je většinově vnímáno jako cosi nemravného.

 

… Touha vystavovat a být viděn je, zdá se, stále tím nejčastějším, co výstavy nabízejí.  Bez ohledu na zájem širší veřejnosti se zdá, že se jedná o stav, který většině odborné veřejnosti vyhovuje. Ti, kteří nejsou s takovým stavem spokojeni, mají svobodnou volbu se toho neúčastnit anebo systém napadat zevnitř. Salák v jeho kurátorských projektech dlouhodobě volí 2. variantu.

 

…. Aktuální výstava se ale snaží obnažovat některé defekty ustálených výstavních přístupů, na které se většinou nehledí. Současně se ale jedná o tiskovou zprávu, takže lze očekávat, že se posléze v tisku objeví záběr z instalace a seznam vystavujících umělců. Legitimní očekávání kurátora, že se někdo bude snažit uvést výstavu v kontextu jeho dosavadní tvorby, zpravidla nebývá naplněna. Snad to tedy tentokrát vyjde. Dlužno ale dodat, že poslední odstavec by se ale do tisku dostat neměl.

(zdroj: tisková zpráva)

 

Kurátor:  Milan Salák

Doprovodný program/(diskusní setkání kurátora Milana Saláka s hosty)

 

 • Čtvrtek 18. 6. 2015, 18.00 hodin

DŮVODY A DŮSLEDKY „NEGATIVNÍHO VYSTAVOVÁNÍ"

(Vasil Artamonov, Ondřej Chrobák, Alexey Klyuykov, Vladimír Kokolia, Jiří Skála)

 • Čtvrtek 25. 6. 2015, 18.00 hodin

VÝTVARNÉ GESTO, JEHO HODNOTA A CENA VE VZTAHU K POVAZE VÝSTAVNÍ INSTITUCE

(Zbyněk Baladrán, Petr Dub, Kateřina Kastner, Gabriela Kotíková, Marek Meduna)

 • Čtvrtek 2. 7. 2015, 18.00 hodin

VLIV UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU NA FORMOVÁNÍ UMĚLECKÉ SCÉNY

(Artedu.cz, Isabela Grosseová, Tereza Jindrová, Lucie Šmardová, Tomáš Vaněk)

 • Čtvrtek 23. 7. 2015, 18.00 hodin

VÝZNAM VÝSTAVNÍCH PODNIKŮ S OHLEDEM NA REGION

(Jana Bernartová, Michal Koleček, Jiří Ptáček, Luděk Rathouský) Petrbok, Jolana Kahounová (Ruchařová), Martin Káňa, Kryštof Kintera, Klára Nejezchlebová, Pavel Kopřiva, Alena Kotzmannová, Petr Kožíšek, Kristýna Lutzová, Kryštof Vancl, Ladislav Vondrák, Libor Kaláb, Matouš Lipus, Lubomír Typlt, Marek Bureš, Martin Hrubý, Martin Prudil, Martina Uhlířová, Milan Houser, Milena Průšková (Olivová), Michaela Petrů, Monika Havlíčková, Michal Nesázal, Martina Niubo (Klouzová), Noam Darom, Kateřina Novotná, Ondřej Kraják, Ondřej Opekar, Patricie Fexová, PavelBaňka, Pavel Jestřáb, Pavel Karous, Pavel Matela, Pavel Šmíd, Petr Dub, Petr Krátký, Petr Lysáček, Petra Herotová, Radim Langer, Rebeka)

 

110 00 Praha 1

Senovážné náměstí 17

www.kvalitar.cz

Máme otevřeno:

pondělí  - čtvrtek: 10.00 -18.00 hodin

pátek:  10.00 -16.00 hodin

Vstup: volný

 

Hodnocení: 60 %

Ing. Olga Koníčková (zdroj: tisková zpráva)

Foto: © Ing. Olga Koníčková