Cena Věry Jirousové

01.02.2013 11:29

Cena Věry Jirousové

aneb

jak zviditelníme začínající a etablované kritiky  výtvarného umění ?!

 

Mezinárodní centrum současného umění MeetFactory a INI Gallery ve spolupráci s Českými centry vyhlásilo  I. ročník ´Ceny Věry Jirousové´.  Spolupořadateli ceny a hlavními mediálními partnery jsou časopis Art+Antiques a portál Artalk.cz.  Iniciátorem celého projektu je Dušan Zahoranský.

 

Akci jsme určili začínajícím a již etablovaným kritikům výtvarného umění,  abychom je  lépe zviditelnili. V Čechách tak hodláme i v příštích letech podporovat  dosud málo reflektovaný obor, podporovat začínající autory a pomáhat  jim hledat prostor, kde by mohli  své texty publikovat.  Poukážeme také  na práci autorů, kteří jsou pro oblast umělecké kritiky dlouhodobým přínosem.

 

Věra Jirousová bude žít dál… v našich myslích

Cenu jsme pojmenovali podle již zesnulé  české básnířky, kritičky a historičky umění - Věry Jirousové (1944 – 2011). V. J.  jako historička umění  své vynikající reflexe současného výtvarného umění publikovala  v Lidových novinách, MF Dnes, časopisech Ateliér, Výtvarné umění, Host, Deník Referendum a dalších periodikách.

 

 Z jejího uměleckého i politického  života

Před rokem 1989 byla součástí českého undergroundu a opozičních kruhů. Byla tajemnicí ´Křížovnické školy čistého humoru bez vtipu´, kterou založili umělci Karel Nepraš a Jan Steklík. Mezi její blízké přátele patřili také členové skupiny ´The Plastic People of the Universe´, kterým napsala několik textů písní.  Jako signatářka Charty 77 se v normalizační době nemohla ve svém oboru veřejně realizovat, proto publikovala své básně v samizdatových sbornících a žila několik let na venkově. Od 90. let působila v několika institucích a redakcích, připravila řadu významných výstav, katalogů a publikací. 

 

Cenu   vyhlašujeme  ve dvou kategoriích:

a) cena za uměleckou kritiku a přínos oboru

b) cena pro začínající kritiky do 26 let

 

Podmínky účasti: 

a) cena za uměleckou kritiku a přínos oboru    

Účastnit se mohou  již etablovaní  (žijící) kritici se svými  pracovními výsledky  dlouhodobé kvality

Odborná porota  laureáta vybere ze seznamu nominovaných adeptů

Nominací se mohou zúčastnit i členové poroty!

Možnost nominace  otvíráme i  veřejnosti

Nominace  zasílejme na e-mailovou adresu: nominace@cenavj.cz

                                                    do 28. února 2013

 

b) cena pro začínající kritiky do 26 let

Účastnit se mohou mladí kritici (do 26 let) výtvarného umění , bez ohledu na vzdělání či povolání 

Do soutěže přijímáme  původní autorské recenze a kritiky výstav (publikované i nepublikované)

Zaslané příspěvky se mohou týkat výstavních projektů v České republice i zahraničí v roce 2012

Rozsah příspěvků dodržujme  v rozmezí  2000-5000 znaků včetně mezer

Své příspěvky v elektronické podobě (ve formátu doc nebo pdf) zasílejme

e-mailem na adresu:  prihlasky@cenavj.cz  do 31.3.2013

 

Slavnostní vyhlášení laureátů obou kategorií  uskutečníme v MeetFactory na jaře 2013.

 

Jaké ceny rozdáme?

Pro kategorii a)  máme připraveny k rozdávání tyto ceny:

Čestné ocenění spojené s putovní cenou

Roční předplatné časopisů Art Review, Art+Antiques a FlashArt CZ/SK

Týdenní výzkumný pobyt v zahraničí v místě sídla jednoho z Českých center, jež si můžeme sami vybrat,  včetně uhrazení nákladů na cestu a diet

 

Pro kategorii b)  máme připraveny k rozdávání tyto ceny:

Týdenní pobyt ve Vídni v termínu konání ViennaFair 2013 včetně uhrazení nákladů na cestu a diet 

Následné otištění recenze na některou z tamějších výstav v časopise Art+Antiques nebo na serveru Artalk.cz

Nabízíme spolupráci na přípravě a reflexi výstavy vybraného rezidenta MeetFactory

Roční předplatné časopisů: Art+Antiques a FlashArt

 

Odborná porota pro rok 2013:

Dušan Zahoranský, Ladislav Kesner, Marek Pokorný, Sláva Sobotovičová, Vilma Anýžová,

 

Kontakty a více informací:

info@cenavj.cz

 www.meetfactory.cz

 www.inigallery.cz

 www.czechcenters.cz

 

 

Podle tiskové zprávy zpracovala Ing. Olga Koníčková

Foto: Internet

 

Źivotopis Věry Jirousové

 

Věra Jirousová (nar. 25. 2. 1944 v Praze, zemřela 26. 2. 2011) sice nejprve vystudovala elektrotechnickou průmyslovku (silnoproud), ale jejím životním zájmem se stalo výtvarné umění. V letech 1963–70 studovala na katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a v l. 1971–75 pracovala v Ústavu dějin umění ČSAV (odd. bibliografie), po podpisu Charty 77 však v oboru nesměla pracovat až do roku 1989.

 

V letech 1984–89 žila v Kostelním Vydří (starala se o děti a uskutečnila sen z deníku Anny Achmatovové – Takhle mít krávu). Po r. 1989 působila v redakcích časopisů Ateliér (1990–91) a Výtvarné umění (1992–93, s tím již spolupracovala v letech 1966–71), na odboru umění Ministerstva kultury ČR (1994–95), v kulturní rubrice Lidových novin (1995–98), ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze (1999–2000), v Památníku národního písemnictví (2001–03). Od r. 1965 byla tajemnicí volného sdružení Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu. Pro skupinu The Plastic People of the Universe napsala několik textů a podílela se na její pódiové prezentaci (1969–70). Připravovala hesla (české umění 19. a 20. století) pro francouzský slovník Larousse (1974–76, vyšel v Paříži 1978). V 70. a 80. letech působila ve sféře neoficiálního umění, publikovala básně v samizdatových sbornících, v edici Petlice a Expedice; spolupracovala s undergroundovým časopisem Vokno.

 

Od 90. let připravovala výstavy současného umění, působila jako kritička. Je autorkou nebo spoluautorkou katalogů výstav, např. Jan Steklík (Středočeská galerie, Praha 1991), K. Š. – Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu (Galerie moderního umění – Středočeská galerie, Hradec Králové – Praha 1991), Zemi (České muzeum výtvarných umění, Praha 1993), Otakar Slavík. Obrazy z Vídně (galerie Felixe Jeneweina, Kutná Hora 2003). Publikovala především v Ateliéru, ve Výtvarném umění a v Lidových novinách, dále např. v Metropolitanu, Iniciálách, Týdnu, Respektu, Souvislostech, Divadelních novinách, Literárních novinách, MF Dnes, Architektu, Hostu, Labyrint revue, Slovu, Salonu Práva, v elektronickém Neviditelném psu.

 

Knižně vydala sbírku básní Co je tu, co tu není (Torst, Praha 1996; samizdat. vydání v 70. a 80. letech v edici Expedice a Petlice + sbírka básní Kde tady jsem, edice Expedice, Praha 1987), knihu básní v próze Krajina před bouří (Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1998) a sbírku devíti básní Podle řeky (edice Pupilla, Spolek českých bibliofilů, Praha 2002).

Zdroj: Literární encyklopedie Salonu Práva